รูปภาพพร้อมคำบรรยายใต้ภาพ

ภาคผนวก
ภาพประกอบที่1
ต้นกก
ภาพประกอบที่2
ตัดต้นกกกรีดให้แห้งและเก็บในที่แห้ง
ภาพประกอบที่3
นำต้นกกที่สอยแล้วไปผึ่งแดดให้อีกครั้งแห้งพอประมาณ
ภาพประกอบที่4
นำกกที่แห้งแล้วมาตากอีกครั้งก่อน และย้อมสี
ภาพปรกอบที่5
จัดกกที่สอดเข้าแล้วให้ตรง
ภาพประกอบที่6
นำฟืมมากระทบต้นกกที่จัดไว้2-3ครั้ง
ภาพที่ประกอบที่7
เมื่อทอเกือบถึงปลายเส้นปอแก้วแล้วให้เหลือปลายเส้นปอแก้วไว้ประมาณ2.50 เซนติเมตรพอให้มัดกันได้
ภาพประกอบที่8
ให้ตัดเสื่อออกจากฟืมแล้วให้นำปลายของเส้นปอแก้วมัดกันก็จะได้เสื่อไว้ใช้ตามต้องการ
ภาพประกอบที่9
เสื่อที่ทอและตัดแต่งเสร็จเรียบร้อย
ภาพประกอบที่10
การสัมภาษณ์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น